Na mijn studies lag het voor de hand om me als professioneel fotograaf te vestigen. Sindsdien haal ik al gedurende meer dan 15 jaar grote voldoening uit het maken van commerciële beelden in opdracht van  bedrijven en reclamebureaus. Toch miste ik steeds vaker de vrijheid om
mij te uiten in een eigen beeldtaal. Het werd mij snel duidelijk dat
het digitale medium te beperkt is voor deze zeer persoonlijke vorm van
expressie, zowel technisch als esthetisch.

Toen ik in 2011 kennismaakte met collodiumfotografie was dat voor mij een openbaring.

De esthetiek en rendu van dit edele procédé staan in schril contrast
met de hedendaagse technieken. Dankzij collodiumfotografie heb ik het
plezier aan het maken van beelden heruitgevonden